Regulamin sklepu internetowego o adresie www.strefafryzjera.com

 

§ 1     [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą potwierdzoną odpisem z CEIDG lub spółki prawa handlowego, a więc osobowe i kapitałowe ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym ze sklepu internetowego o adresie www.strefafryzjera.com zwanego dalej „SKLEPEM”.
 2. Administratorem danych oraz ich zarządcą portalu internetowego o adresie www.strefafryzjera.com jest firma: Mysterium Lidia Mikulska zwanym dalej „MLM”
 3. W sklepie internetowym MLM mogą dokonywać zakupów tylko i wyłącznie podmioty wskazane w § 1 ust. 1 regulaminu zwanymi dalej „KONTRAHENTAMI”.
 4. Przedmiotowy sklep internetowy nie jest przeznaczony dla osób fizycznych będących konsumentami lub dla podmiotów prawa zagranicznego.
 5. Przed dokonaniem zakupów Kontrahent jest zobowiązany do złożenia oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i będzie go w całości przestrzegał oraz winien potwierdzić, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go dokonywania zakupów.
 6. Złożenia oświadczenia wskazanego powyżej będzie oznaczać wyrażenie zgody przez Kontrahenta na przetwarzanie danych w zakresie podanym w sklepie www.strefafryzjera.com,  a także do otrzymywania na swój adresu e-mailowy podany podczas rejestracji bezpłatnego newslettera z aktualnymi promocjami w Sklepie.

 

§ 2     [Ogólne zasady sprzedaży]

Zamówienia składane w sklepie internetowym www.strefafryzjera.com realizuje firma handlowa Mysterium Lidia Mikulska z siedzibą pod adresem: ul. Dunajecka 19, 60-413 Poznań, tel. kom. 667 999 133; NIP: 781-148-38-17, Regon: 365070360.

 1. Kontrahent składając zamówienie poprzez stronę internetową będzie zobligowany do akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym o adresie www.strefafryzjera.com są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego.
 4. Koszt ten jest doliczany każdorazowo podczas składania zamówienia.
 5. MLM zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu informatycznego.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błąd systemu przejawiający się możliwością podania złego opisu towaru, a także za niemożliwe do wcześniejszego wykrycia błędy oprogramowania mogące spowodować przekłamania w opisie i informacjach o artykule.
 7. Zdjęcia produktów oraz ich kolorystyka są publikowane tylko i wyłącznie w celach reklamowych oraz marketingowych i mogą odbiegać od oryginału.

 

 1. Płatności będą realizowane każdorazowo w formie przelewu na konto w Banku Polska Kasa Opieki S.A. O/Poznań, nr konta: 54 1240 6641 1111 0010 3361 8622, tytuł przelewu: zamówienie numer xxx.

 

 1. Numer zamówienia przychodzi na adres e-mail składającego zamówienie w e- mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia z adresu: kontakt@strefafryzjera.com

 

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 7 dni kalendarzowych w zależności od dostępności zamówionego towaru.
 2. Jest to termin, który zaczyna biec od chwili otrzymania przez Kontrahenta potwierdzenia na wskazany w zamówieniu e-mail, do chwili wysłania zamówionych towarów pocztą kurierską.
 3. Zamówienie jest kompletowane od momentu złożenia zamówienia w Sklepie oraz po potwierdzeniu przez serwis www.strefafryzjera.com przyjęcia zamówienia.
 4. W czasie potwierdzania zamówienia weryfikowany jest adres dostawy, koszty dostawy i inne szczegóły dostarczenia przesyłki.
 5. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez pocztę e-mail.
 6. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi w czasie do 3 dni kalendarzowych, jest to równoznaczne z faktem, iż podane przez klienta dane nie były prawidłowe.
 7. W takiej sytuacji Sklep skontaktuje się z Kontrahentem w celu weryfikacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 8. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie.
 9. W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, już po złożeniu zamówienia przez Kontrahenta jest on powiadamiany o tym drogą e-mailową, sms lub telefoniczną i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji lub odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconej należności.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji niekompletnego zamówienia w przypadku wystąpienia braków magazynowych. Koszt przesyłki kurierskiej nie ulegnie zmianie.
 11. Sklep będzie przyjmował tylko i wyłącznie pisemne reklamacje wysłane listem poleconym na adres: Mysterium Lidia Mikulska, ul. Wejherowska 24, 60-446 Poznań. W przypadku jakiegokolwiek braków w towarze lub gdy paczka była uszkodzona albo została otwarta – Kontrahent winien niezwłocznie poinformować o tym Sklep.
 12. Zgłoszenie uszkodzenia winno nastąpić bez zbędnej zwłoki w formie pisemnej na adres: kontakt@strefafryzjera.com .
 13. Sklep oświadcza, iż wyłącza uprawnienia Kontrahenta z zakresu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanego towaru.

 

§ 3 [Polityka prywatności]

1. Dane osobowe Kontrahenta podawane podczas wypełniania formularza z zamówieniem lub przy rejestracji na portalu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nie są one, ani nigdy nie będą przekazywane innym podmiotom.

2. Kontrahent ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub ich usunięcia.

3. Powierzone sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

- rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

§ 4 [Subskrypcja newslettera]

1. Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wymaga podania adresu e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji nowego konta lub dobrowolne podanie adresu e-mail w polu "Zapisz się do newslettera".

2. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej sklepu www.strefafryzjera.com

3. Sklep nie będzie odsprzedawał ani nie udostępniał adresu e-mail Kontrahenta podmiotom trzecim. Prawidłowy adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysyłać użytkownikom za ich zgodą informacje o nowościach i promocjach w Sklepie internetowym.

4. Kontrahent ma prawo w każdej chwili zrezygnować z chęci otrzymywania korespondencji od sklepu www.strefafryzjera.com. W tym celu użytkownik proszony jest o wysłanie e-maila pod adres: kontakt@strefafryzjera.comz prośbą o usunięcie subskrypcji z bazy danych witryny.

 

 

§ 5 [Polityka Cookies]

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kontrahenta Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator sklepu Mysterium Lidia Mikulska z siedzibą pod adresem: ul. Dunajecka 19, 60-413 Poznań.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Kontrahenta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- dostosowania wyświetlanych materiałów marketingowych do preferencji użytkownika;

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

§ 6 [Prawa autorskie]

Zawartość stron na domenie o adresie www.strefafryzjera.com oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność firmy Mysterium Lidia Mikulska lub zostały wykorzystane za zgodą osób/podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony www.strefafryzjera.com jest zabronione i będzie pociągane do odpowiedzialności prawnej.

                                  

§ 7  [Postanowienia końcowe]

 Regulamin niniejszego sklepu jest także dostępny w siedzibie Sklepu.

 1. Na życzenie Kontrahenta, złożone w formie elektronicznej Sklep może przesłać pisemny odpis Regulaminu.
 2. Dokonując zakupu w Sklepie lub rejestrując się w nim Kontrahent potwierdza, że wyraża zgodę na postanowienia w niniejszym Regulaminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Administratorem danych osobowych jest Sklep.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów Sklepu z Kontrahentami jest Sąd Rejonowy w Lesznie V Wydział Gospodarczy ul. Dąbrowskiego 2 64-100 Leszno.
 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy szczególne.